CalaArt-0516

Ansvar

Fotografen er ikke ansvarlig for afbrudt eller forringet dækning, som følge af årsager uden for fotografens kontrol, herunder vejrforhold, tidsmangel, forkert opgivne adresser eller restriktioner fra kirke/location/festlokale.

Fotografen er ikke ansvarlig for baggrunde eller lysforhold, som kan have negativ indflydelse på, eller begrænse, fotografisk dækning.

Fotografen kan ikke holdes ansvarlig for manglende levering af billeder af enkeltpersoner eller genstande ved begivenheden, såfremt det ikke er aftalt forinden.

Det er, medmindre andet er tydeligt skriftligt aftalt, parrets ansvar at indsamle tilladelser til at fotografere på de ønskede steder og personer hvis sådanne kræves.

Bemærk at mange offentlige bygninger, fx banegårde, metrostationer, indkøbscentre, væksthuse, museer og lign. har forbud mod fotografering, medmindre der er fremsendt en skriftlig tilladelse.

Fotografen står ikke til ansvar overfor hvordan kjolen sidder, makeup, styling eller andre objekter. Fotografen anbefaler derfor altid, at brudeparret har deres egen “assistent” med under fotograferingen af portrætterne som har ansvaret for at alt sidder som ønsket.

Fotografen kan ikke stilles til ansvar for vind og vejr på dagen. I tilfælde af at vejrforholdene gør, det kan være umuligt at få de ønskede fotografier, anbefales det, at der bookes en ny dag hvor vi kan skabe jeres drømmeportrætter, her skal der dog påregnet et bookinggebyr til omfotograferingen.

Begrænset ansvar

I det tilfælde, at fotografen ikke er i stand til at fuldføre opgaven, på grund af skade, sygdom eller anden årsag uden for fotografens kontrol, vil fotografen gøre alt for at finde en erstatningsfotograf.

Hvis en passende erstatningsfotograf ikke kan findes, er fotografens ansvar begrænset til tilbagebetaling af modtaget betaling såsom betaling af det indbetalte.

I det tilfælde, at digitale filer er blevet skadet, stjålet eller ødelagt af årsager, som fotografen ikke er herre over, herunder, men ikke begrænset til, kamera, harddisk eller udstyrs fejl, er fotografens ansvar begrænset til tilbagebetaling af modtaget betaling.

Drejer det sig om delvist tab af digitale filer, vil der være erstatning på et forholdsmæssigt beløb baseret på den procentdel af det samlede antal digitale filer. Fotografen er ikke ansvarlig for tab af billeder efter den endelige levering.

Fotos og levering

Fotografen er ikke forpligtiget til at levere alle billeder taget ved begivenheden, ej heller det ufærdige råmateriale.

Udvælgelsen af billeder, der leveres til kunden, er overladt til fotografen.

Ved en mindre fotosession (levering af 1-10 billeder), kan der gå op til 14 dage inden de endelige billeder leveres til kunden.

Ved en større fotosession (levering af over 10 billeder), kan der gå op til 6 uger fra fotosessionens dato alt efter antal af billeder samt travlhed i nogle perioder, inden de endelige billeder leveres til kunden.

Tider for levering kan ændres efter sæson og andre faktorer. Det er kundens ansvar at tjekke sin e-mail eller andet kontaktmedie.

Efterbehandling og redigering

Den endelige efterbehandling og redigering af billeder mht. stilarter, effekter og overordnede udseende er overladt til fotografen, med mindre andet er aftalt.

I tilfælde af, at kunden ønsker ekstra billedbehandling på et udvalg af billederne, vil det være muligt for 550 kr. pr. time som fotografen bruger på ekstra billedbehandling.

Dette kunne fx være ændring af farver, sort/hvid udgaver af billeder, hud retouchering (fjerne pletter og lignede i huden), fysisk ændring af krops figur, fremtoning af kjoler, fjerne personer eller objekter fra billeder, fixe tøj/makeup/m.m. Det kan dog opleves at kundens ønsker ikke kan indfries. Dette kommer an på det enkelte billede.

Genbestilling af fotos

For at forblive organiseret og bevare plads, kan kundens billeder blive slettet eller være utilgængelig 60 dage efter billederne er blevet leveret.

Tidsramme

Kunden og fotografen er enige om, at fotograferingen starter og slutter til aftalt tid.

Kunden accepterer at betale fotografen 1500 kr. pr. time (særskilt gebyr), som fotografen bruger på at fotografere uden for den aftalte tidsperiode, såfremt at kunden beder fotografen om at blive. Fotografen er dog forbeholdt rettigheden til at afvise og forlade begivenheden efter den aftalte tidsperiode. Prisen er inklusiv det ekstra efterarbejde der følger med ved booking af ekstra fotograferingstimer.

Pauser og måltid

Fotografen forbeholder sig ret til et måltid og drikkevarer (en såkaldt “musikertallerken”) samt 15 minutters pause, hvis begivenheden kræver en arbejdsperiode på 4 timer eller mere.

Fotografen forbeholder sig ret til en 30 minutters hvileperiode, hvis begivenheden kræver en arbejdsperiode på 6 timer eller mere.

Som udgangspunkt fotograferes der ikke, mens selskabet spiser, da det ikke er rart at blive fotograferet mens man spiser. Fotografen vil dog være opmærksom på evt. indslag, der kan komme imens og disse vil så vidt muligt blive fotograferet.

Tidsplan

Kunden forpligter sig til at sende en tidsplan til fotografen i god tid inden brylluppet, dog senest 1 måned før begivenheden. Meddelelse om eventuelle ændringer i tidsplanen eller placering skal ligeledes ske i god tid.

En tidsplan skal indeholde:

  • Dato for begivenhed
  • Jeres fulde navne
  • Email-adresse og telefonnummer
  • Jeres adresse, kirkens adresse, lokation, feststedets adresse.
  • 3 telefonnumre på personer som har deres telefoner tændt på dagen
  • En tidsplan over dagen hvor fotografen skal deltage
  • Inspirationsbilleder og gerne billeder fra lokationen/lokationerne I ønsker at få taget portrætterne
  • Regler for hvad man må som fotograf i kirken

Ophavsrettigheder og offentliggørelse

Fotografier produceret af fotografen er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke gengives på nogen måde uden fotografens skriftlige tilladelse.

Kunden vil have begrænset ejerskab. Ved begrænset ejerskab forstås, at kunden kan dele fotografierne på sociale platforme og dele fotografierne på private hjemmesider, men ikke til kommercielle formål. Fotografierne må ikke videregives eller videresælges til en tredjepart.

Ved indsendelse af fotos til magasiner, blogs skal fotografen krediteres og altid informeres om dette på forhånd.

Alle billederne skal forblive uændret – der må ikke redigeres i dem under nogen form uden fotografens tilladelse.

Hvis dette overtrædes, bliver det faktureret med 800 kr. pr. fotografi.

Godkendelse til publicering

Da det er vigtigt for fotografens virksomhed, at vise kommende kunder sit nyeste arbejde tildeler kunden herved fotografen ret til at bruge og offentliggøre udvalgte fotografier til; markedsføring på egen hjemmeside, facebook, uddannelsesmæssige- og/eller andre formål.

I henhold til GDPR kan kunden tilbagekalde offentliggørelse, dette gøres ved at rekvirere en tilbagekaldelsesformular hos fotografen.

Levering af billedefiler

Billedefilerne leveres i fuld opløsning og bærer ikke vandmærke.

Vær opmærksom på, at der kan være stor forskel på kvaliteten af print, hvis billederne skal printes.

Reservation og betaling

Forudbetaling er nødvendig for at reservere dato og tidspunkt for fotograferingen. Hvis begivenheden omlægges, udskydes, annulleres, eller hvis der er et aftalebrud fra kundens side, refunderes det indbetalte ikke.

Forudbetaling på 40% af det fulde beløb skal betales ved reservering af dato. Det resterende, fulde beløb betales senest 1 uge før begivenheden. Hele beløbet kan også betales på én gang ved formødet.

I tilfælde af at kunden undlader at overføre betaling som anført, forbeholder fotografen sig retten at annullere aftalen uden yderligere forpligtelse, beholde 1. rate og ikke deltage i begivenheden.

Prisen dækker over formøde, fotografering i henhold til valgt pakke, udvælgelse, efterbehandling og redigering af udvalgte billeder. De udvalgte og færdig behandlet billeder bliver leveret digitalt i et onlinegalleri til download.

Prisen er uden transportudgifter.

Transport afregnes med 3,5 kr. pr. km fra Horsens. Alle transportudgifter er baseret på afstanden mellem begivenheden og fotografens adresse i Horsens.